Wat is een arts-assistent niet in opleiding tot specialist?

Een arts-assistent niet in opleiding tot specialist (ANIOS) is een 'basisarts' die binnen een specifiek vakgebied werkzaam is. Vaak is iemand gedurende enkele jaren ANIOS om ervaring op te doen en te oriënteren of hij zich binnen dit vakgebied wil specialiseren. Een ANIOS die op een verpleegafdeling werkt wordt vaak de 'zaalarts' genoemd.

Wat doet een arts-assistent niet in opleiding tot specialist?

Een ANIOS is een arts die zelfstandig werkzaamheden en handelingen mag verrichten. Hij moet echter zelf, net als iedere zorgverlener, afwegen of hij voldoende ervaren (bekwaam) is hiervoor. De ANIOS is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. De werkzaamheden van een ANIOS worden gesuperviseerd door een medisch specialist. De medisch specialist begeleidt en adviseert hierbij de arts-assistent. Dit kan ook op afstand, bijvoorbeeld telefonisch, plaatsvinden. De medisch specialist blijft eindverantwoordelijke voor de zorg aan een patiënt.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar arts-assistenten niet in opleiding tot specialist zoeken.