Wat is een arts-assistent in opleiding tot specialist?

Een arts-assistent in opleiding tot specialist (AIOS) is een arts die aangenomen is om zich te specialiseren tot medisch specialist. Deze opleiding duurt afhankelijk van het vakgebied drie tot zes jaar. Soms wordt de specialisatie gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de opleiding leert de arts in toenemende mate zelfstandig  specialistische zorg te verlenen. Een AIOS die op een verpleegafdeling werkt wordt vaak de 'zaalarts' genoemd.

Wat doet een arts-assistent in opleiding tot specialist?

Een AIOS is een arts die zelfstandig werkzaamheden en handelingen mag verrichten. Hij moet echter zelf, net als iedere zorgverlener, afwegen of hij voldoende ervaren (bekwaam) is hiervoor. De AIOS is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. De werkzaamheden van een AIOS worden gesuperviseerd door een medisch specialist.  De medisch specialist begeleidt en adviseert hierbij de arts-assistent. Dit kan ook op afstand, bijvoorbeeld telefonisch, plaatsvinden. Een AIOS verricht veel handelingen en werkzaamheden zelfstandig. Voor veel patiënten is de AIOS het enige of voornaamste aanspreekpunt. De medisch specialist blijft echter eindverantwoordelijke voor de zorg aan een patiënt.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar arts-assistenten in opleiding tot specialist zoeken.