Wat is een gz psycholoog?

Een GZ psycholoog is een psycholoog of opvoedkundige (pedagoog) die zich na zijn studie gedurende twee jaar verder heeft gespecialiseerd om in de gezondheidszorg te kunnen werken. Behalve in de geestelijke gezondheidszorg werken ook veel GZ psychologen in ziekenhuizen. Daar ziet en behandelt hij patiënten die vanwege hun lichamelijke aandoening psychische klachten of problemen ervaren. Dit kan bijvoorbeeld angst of somberheid zijn, maar ook problemen die bijvoorbeeld samenhangen met werk, opvoeding of relatie.

Wat doet een gz psycholoog?

Een GZ psycholoog voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. De GZ psycholoog is hierbij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Hij diagnosticeert psychische aandoeningen, bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten of gesprekken. Daarnaast stelt hij een behandeling in zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of psychotherapie. In het ziekenhuis werkt een GZ psycholoog vaak  nauw samen met andere behandelaars zoals artsen en maatschappelijk werkers. 

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar gz psychologen zoeken.