Wat is een kinderarts?

De kinderarts is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het voorkomen, diagnosticeren, behandelen van ziekten en aandoeningen bij kinderen en adolescenten. De kinderarts heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de kindergeneeskunde. De kinderarts is expert in de groei- en ontwikkeling van kinderen in verschillende levensfasen. Hij heeft een actieve en coördinerende rol om samen met het kind, ouders/verzorgers, andere specialisten, huisarts, jeugdarts en overige betrokken de noodzakelijke zorg te optimaliseren. De meeste kinderartsen zijn 'algemeen kinderarts'. Een gedeelte van de kinderartsen is superspecialist in een deelonderwerp zoals de neonatologie, kindercardiologie, kinderlonggeneeskunde of kinderoncologie. Deze artsen werken vaak in de grotere (academische) ziekenhuizen.

Wat doet een kinderarts?

  • De opvang en reanimatie van pasgeboren evenals de (na)zorg op de couveuzeafdeling coordineren
  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij kinderen en adolescenten 
  • Begeleiding van kinderen met chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down
  • Signaleren van een bedreigde ontwikkeling bijvoorbeeld bij kindermishandeling
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeld gynaecologen, chirurgen, KNO-artsen en neurologen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  kindergeneeskunde zoeken.