Wat is een revalidatiearts?

De revalidatiearts is een medisch specialist die de blijvende gevolgen van een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zo veel mogelijk probeert te beperken. De revailidatiearts heeft zich na de studie geneeskunde nog vier jaar gespecialiseerd in de revalidatiegeneeskunde. Het doel van de behandeling is te zorgen dat de patiënt zo goed en zelfstandig mogelijk kan functioneren. De revalidatiearts ziet veel patiënten met een doorgemaakte beroerte, dwarslaesie of amputatie. De revalidatiearts werkt veel samen met fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Wat doet een revalidatiearts?

  • Anamnese en (lichamelijk) onderzoek verrichten bij patiënten met een lichamelijke beperking na een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening
  • Leiding geven aan een revalidatieteam met hierin bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en verpleegkundigen
  • Samenwerken en advies geven aan alle andere specialisten zoals bijvoorbeeld chirurgen, orthopeden en kinderartsen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  revalidatie zoeken.