Wat is een medisch microbioloog?

De arts-microbioloog is een medisch specialist die infectieziekten diagnosticeert en advies hierin geeft. De arts-microbioloog heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de microbiologie. De arts-microbioloog is vaak hoofd van het klinisch microbiologisch laboratorium waar onderzoek naar ziekteverwekkers zoals virussen, bacterieën en parasieten wordt ingezet. Preventie van infectiezieken, ziekenhuishygiëne en de behandeling van epidemieën zijn belangrijke taken van een arts-microbioloog.

Wat doet een medisch microbioloog?

  • Inzetten en beoordelen van diagnostische onderzoeken zoals bijvoorbeeld kweken en virusonderzoek
  • Samenwerken en advies geven aan nagenoeg alle andere specialisten
  • Isolatiemaatregelen en hygiëne adviezen voorschrijven
  • Antibioticagebruik en resistentie binnen het ziekenhuis coördineren
  • Meldingsplichtige infectieziekten aan het RIVM doorgeven
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  medische microbiologie zoeken.