Wat is een ziekenhuisapotheker?

De ziekenhuisapotheker heeft een centrale rol en zorgt ervoor dat geneesmiddelen op een veilige en gecontroleerde wijze bij de patiënt komen. Vaak is de ziekenhuisapotheker zowel verantwoordelijk voor de klinische als de poliklinische apotheek. Hierbij coördineert hij onder andere de inkoop van medicijnen, de bereiding van speciale geneesmiddelen zoals chemotherapie en de controle van recepten. Daarnaast geeft de ziekenhuisapotheker advies aan medisch specialisten over doseringen, bijwerkingen en intoxicaties. Hij neemt een leidende rol in om de patiëntveiligheid in het ziekenhuis te verbeteren en medicatiefouten te verminderen. De ziekenhuisapotheker is een apotheker die na zich na de studie farmacie nog vier jaar heeft gespecialiseerd in ziekenhuisfarmacie.

Wat doet een ziekenhuisapotheker?

  • inkoop en voorraad van geneesmiddelen in het ziekenhuis coördineren
  • team van apothekersassistenten aansturen
  • medicijnen bereiden (bv chemotherapie)
  • medisch specialisten adviseren over doseringen en ongewenste combinaties van geneesmiddelen
  • kwaliteitscontrole uitvoeren om medicatiefouten te verminderen

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  ziekenhuisfarmacie zoeken.