Wat is een ergotherapeut?

Een ergotherapeut is een zorgverlener die patiënten begeleidt en behandelt zodat ze weer in staat zijn om belangrijke dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden weer zelfstandig uit te voeren. In het ziekenhuis is een ergotherapeut vaak betrokken bij patiënten die vanwege hun ziekte of aandoening beperkt worden in het dagelijks functioneren. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verlamming na een beroerte, minder goed kunnen bewegen na een ongeval of minder goed functioneren bij psychische klachten.

Een ergotherapeut heeft de vier jaren durende HBO opleiding ergotherapie afgerond.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut geeft adviezen en ondersteuning om patiënten weer snel op de been te krijgen. Een ergotherapeut voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. De ergotherapeut is hierbij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. In het ziekenhuis is de ergotherapeut vaak onderdeel van een behandelteam waarbij hij samenwerkt met de verpleegkundige, arts en andere paramedici.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar ergotherapeuten zoeken.