Wat is een logopedist?

Een logopedist is een zorgverlener die gespecialiseerd is in mondfuncties zoals slikken, kauwen, spreken en praten. In het ziekenhuis adviseert en behandelt een logopedist vaak patiënten die vanwege hun aandoening een gestoorde beweging van de mond hebben. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ongeval of een operatie. Het doel hierbij kan zijn dat een patiënt zich minder vaak verslikt of zich beter verstaanbaar kan maken. Maar ook bij voedingsproblemen bij zuigelingen of kinderen is een logopedist vaak betrokken.

Een logopedist heeft de vier jaar durende HBO opleiding logopedie afgerond.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist behandelt patiënten door oefeningen uit te voeren en adviezen te geven. Hij voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. De logopedist is hierbij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. In het ziekenhuis is de logopedist vaak onderdeel van een behandelteam waarbij hij samenwerkt met de verpleegkundige, arts en andere paramedici.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar logopedisten zoeken.