Wat is een klinisch verloskundige?

Een klinisch verloskundige is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt. De klinisch verloskundige ziet hierdoor voornamelijk patiënten met die vanwege een medische indicatie in het ziekenhuis bevallen. Een klinisch verloskundige is onderdeel van het verloskundig team en werkt hierbij nauw samen met de arts-assistent gynaecologie en gynaecoloog.

Een klinisch verloskundige heeft na de vierjarige HBO opleiding verloskunde een vervolgopleiding klinische verloskunde (één jaar) of physician assistant verloskunde (tweeëneenhalf jaar) gevolgd. 

Wat doet een klinisch verloskundige?

Een klinisch verloskundige begeleidt en behandelt zwangere vrouwen die in het ziekenhuis worden gezien, zowel poliklinisch als tijdens de bevalling. Een bevalling in het ziekenhuis kan nodig zijn als er bijvoorbeeld sprake is van suikerziekte, een hoge bloeddruk, dreigende vroeggeboorte of stuitligging. Een klinisch verloskundige begeleidt de meeste bevallingen zelfstandig, maar kan zo nodig laagdrempelig overleg voeren met de arts-assistent gynaecologie of gynaecoloog.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar klinisch verloskundigen zoeken.