Wat is een apothekersassistent?

Een apothekersassistent zorgt ervoor dat voorgeschreven geneesmiddelen klaargemaakt en uitgegeven worden. Tegenwoordig heeft de apothekersassistent in toenemende mate een controlerende rol, waarbij hij samen met de patiënt controleert of de medicatielijst nog actueel is. Hiervoor komt een apothekersassistent ook ‘aan het bed’ van de patiënt. Apothekersassistenten zijn zowel in de klinische als in de poliklinische apotheek werkzaam.

Een apothekersassistent heeft een 2 jaar durende opleiding op MBO niveau gevolgd.

Wat doet een apothekersassistent?

Een apothekersassistent bereidt, controleert en geeft voorlichting over medicijnen. Hij werkt hierbij samen met de ziekenhuisapotheker en farmaceutisch medewerkers.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar apothekersassistenten zoeken.