Wat is een semi-arts?

De semi-arts is een student geneeskunde die in het laatste (zesde) studiejaar zit. De semi-arts stage wordt soms ook 'oudste co-schap' genoemd. Deze stage is ervoor bedoeld dat een geneeskundestudent zich in een vakgebied naar keuze kan verdiepen en alvast onder directe supervisie kan wennen aan het werk als dokter.

Wat doet een semi-arts?

De semi-arts mag net als een co-assistent in opdracht van een arts werkzaamheden en handelingen verrichten. In de praktijk verricht een semi-arts dezelfde werkzaamheden als een 'zaalarts'. Vaak heeft de semi-arts een gering aantal patiënten die hij onder directe supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist begeleidt. 

De semi-arts vraagt uw klachten uit (anamnese), doet het lichamelijk onderzoek, verricht eenvoudige handelingen zoals het inbrengen van een infuus en houdt u op de hoogte van uitslagen. Hij heeft net als iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar semi-artsen zoeken.