Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist, in het verleden nurse practitioner geheten, is een verpleegkundige die een aanvullende opleiding heeft gevolgd om zelfstandig bevoegd te worden als behandelaar binnen een bepaald vakgebied. Een verpleegkundig specialist ziet patiënten zelfstandig en mag zelf diagnosticeren, behandelen, medicatie voorschrijven en een aantal voorbehouden handelingen zoals bijvoorbeeld endoscopieën en catheterisaties uitvoeren. De verpleegkundig specialist neemt hierbij taken over van een medisch specialist.

Een verpleegkundig specialist is anders dan een gespecialiseerd verpleegkundige. Een gespecialiseerd verpleegkundige is namelijk een verpleegkundige die binnen een bepaald vakgebied zoals epilepsie, oncologie (kanker), diabetes mellitus (suikerziekte) of astma patiënten informeert en begeleidt.

Een verpleegkundig specialist heeft na de studie verpleegkunde de twee jaar durende opleiding 'master of advanced nursing practice' gevolgd. 

Wat doet een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist voert zelfstandig medische handelingen en verrichtingen uit. Hij moet echter zelf, net als iedere zorgverlener, afwegen of hij voldoende ervaren (bekwaam) is hiervoor. De verpleegkundig specialist is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Voor veel patiënten kan de verpleegkundig specialist het enige of voornaamste aanspreekpunt zijn. De medisch specialist blijft echter eindverantwoordelijke voor de zorg aan een patiënt.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar verpleegkundig specialisten zoeken.